พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเยือนต่างประเทศ

ภาพปก ชื่อพระราชนิพนธ์ รายละเอียด
หวงเหออู่อารยธรรม เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ ๑๑ ทอดพระเนตรนครสำคัญทางประวัติศาสตร์แถบแม่น้ำหวงเหอ ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ปกแข็งพิมพ์เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ราคา ๑๕๐ บาท
เจียงหนานแสนงาม เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ ๙ ทอดพระเนตรดินแดนเจียงหนานอันงดงามลือชื่อ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๔๒ ปกแข็งพิมพ์เมื่อมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ราคา ๑๖๐ บาท
คืนถิ่นจีนใหญ่ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ทรงร่วมพิธีส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม อันเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลก ปกแข็งพิมพ์เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ราคา ๑๕๐ บาท และพิมพ์ซ้ำเมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ราคาเดิม
ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ สถานศึกษาและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในแขวงอุดมไซ และแขวงหลวงน้ำทาทางภาคเหนือของลาว ปกแข็งพิมพ์เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๓๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๑๐๐ บาท
มหัศจรรย์ทุกวัน เสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่เกาะอันดามัน และนิโคบาร์ของอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ปกแข็งพิมพ์เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๓๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๑๐๐ บาท
เย็นสบายชายน้ำ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เริ่มจากคุนหมิงถึงฉงชิ่ง แล้วประทับเรือพระที่นั่งล่องไปตามแม่น้ำแยงซี ทอดพระเนตรโครงการสร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปกแข็งพิมพ์เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๑๕๐ บาท
มนต์รักทะเลใต้ เสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่เกาะทะเลใต้ ระหว่าง ๑๕ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ เริ่มจากประเทศสิงคโปร์ ปาปัวนิวกินี ราชอาณาจักรตองกา หมู่เกาะคุก สาธารณรัฐฟิจิ และหมู่เกาะโซโลมอน ปกแข็งพิมพ์เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๑๕๐ บาท
ลาวตอนใต้ เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เมืองไซเสดถา แขวงอัตตะปือ บ้านดักจึง แขวงเซกอง พิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ปกแข็ง ราคา ๓๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา ๑๐๐ บาท
ยามลมหนาว (เล่ม ๑, เล่ม ๒) เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศโปแลนด์ เช็ก อิตาลี สโลวัก และฝรั่งเศส ระหว่าง ๑๓ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เล่ม ๑ เป็นเรื่องของโปแลนด์ ส่วนเล่ม ๒ เป็นเรื่องของเช็ก อิตาลี สโลวัก และฝรั่งเศส ปกแข็งบรรจุกล่อง พิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๗๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คบรรจุกล่องพิมพ์เมื่อมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท
ข้ามฝั่งแห่งฝัน เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ ระหว่าง ๔ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส (สวนสมุทร) ปกแข็งพิมพ์เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคา ๓๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคา ๑๕๐ บาท

Pages