พระราชนิพนธ์อื่นๆ

รูป ชื่อพระราชนิพนธ์ รายละเอียด
หยกใส่ร่ายคำ พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ และอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ซ้ำอีกครั้งในปีเดียวกัน
รัตนประทีป รวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี จัดพิมพ์โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๓ ราคา ๑๐๐ บาท
กาลเวลาที่ผ่านเลย รวมบทพระราชนิพนธ์ร้อยกรองที่เคยตีพิมพ์มาแล้วในสมุดบันทึก วรรณวาร สมุดโทรศัพท์ สานไมตรี และรวมพระราชนิพนธ์ มณีพลอยร้อยแสง โดยคัดมาเฉพาะที่มีแก่นเรื่องหลากหลาย บทอวยพรวันวิสาขบูชา วันปีใหม่ บทเพลง รวมทั้งบทร้อยกรองที่ทรงได้แนวคิดจากเพลงอังกฤษและฝรั่งเศส และบทร้อยกรองภาษาฝรั่งเศสรวมทั้งสิ้น ๖๐ บท พร้อมมีเกร็ดประวัติของแต่ละบทประกอบด้วย พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยบริษัทหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ จำกัด
สัปดาห์สบาย ๆ ...ใกล้ชายหาด เป็นพระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางสำรวจภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม และ การปฏิบัติพระราชภารกิจที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง ๑๔ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ มูลนิธิชัยพัฒนา จัดพิมพ์เมื่อธันวาคม ๒๕๓๗
สมเด็จแม่กับการศึกษา เป็นพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ทรงประสบด้วยพระองค์เอง และเรื่องเก่า ๆ ที่สมเด็จพระราชชนนีทรงเล่าพระราชทานที่ทรงประทับพระทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา นับเป็นเรื่องที่หาอ่านได้ยากจากหนังสืออื่น ๆ โรงเรียนจิตรลดาเป็นผู้จัดพิมพ์จำหน่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ มีทั้งปกแข็งและพ็อกเก็ตบุ๊ค พิมพ์เมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
มณีพลอยร้อยแสง รวมบทพระราชนิพนธ์หลากหลาย จัดพิมพ์โดยธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดทำโดยชาวอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๔๑ เพื่อถวายเป็น “ของขวัญ” แด่องค์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ๓ รอบ มีทั้งบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทปาฐกถา บทความวิชาการ บทวิทยุ สารคดี บทร้องเพลงไทย กวีนิพนธ์ รวมทั้งคำฉันท์ดุษฎีสังเวยต่าง ๆ
เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยถอดจากแถบบันทึกพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเล่าเรื่องเมืองฝรั่งเศสตามที่ได้เสด็จฯ เยือนประเทศนั้น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ พร้อมพระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายในประเทศต่าง ๆ รวม ๖ ประเทศ ตั้งแต่ ๒๕๒๐ – ๒๕๒๓
รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา รวมปาฐกถาด้านการศึกษา ๔ เรื่องที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายในหลายโอกาส ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๒ ได้พระราชทานข้อคิดและแนวปฏิบัติที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการจัดการดำเนินงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ รูปเล่มขนาด ๑๖ หน้ายก ๑๑๐ หน้า ราคา ๕๐ บาท มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ พิมพ์ครั้งที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔
ฝากฝันกลอนกานท์ รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรองขนาดสั้น ๑๖ บท พร้อมด้วยภาพการ์ตูน และ จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ประกอบบทร้อยกรอง ทรงฝากความคิด ความเห็น และจินตนาการเป็นกลอนกานท์ได้อย่างไพเราะ งดงาม เปี่ยมด้วยสุนทรียะ รูปเล่มขนาด ๓๒ หน้ายก ๗๒ หน้า จัดพิมพ์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ (๒๕๔๓) บริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย ราคา ๗๕ บาท
ดุจดวงตะวัน รวมบทพระราชนิพนธ์ ปาฐกถา และบทสัมภาษณ์ ที่ให้สารสนเทศเปี่ยมคุณค่าเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงพสกนิกร รูปเล่มขนาด ๓๒ หน้ายก ๑๔๔ หน้า ปกแข็ง จัดพิมพ์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ (๒๕๔๒) บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย ราคา ๑๙๙ บาท

Pages